KLINIKEN

Sedan 1997 är praktiken belägen på Holgersgatan 23 i Falkenberg. Vi delar lokalen tillsammans med Tandläkare Björkeborn.

Vi är två separata tandvårdsteam som arbetar som en ”solo-group” klinik. Detta innebär att vi arbetar skift mellan de två tandläkarteamen. Vi delar arbetsdagen vid kl 13.00. När första teamet  slutar för dagen börjar det andra, och arbetstiderna varierar efter ett roterande schema. 

Detta innebär att vi kan erbjuda stora lokaler, utnyttja utrustning på ett effektivt sätt samt erbjuda mer flexibla behandlingstider för våra patienter.

Vi är en del av Praktikertjänst AB

Vi är medlem i Privattandläkarna